Naše škola

Sední odborná škola a Střední odborné učiliště technické v Třemošnici zajišťuje studium ve čtyřletých oborech s maturitní zkouškouve tříletých oborech s výučním listem. O její kvalitě svědčí i zisk Národní ceny kvality České republiky s titulem Excelentní organizace a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost. Od 1. 9. 2004 bylo zařízení transformováno ze Středního odborného učiliště strojírenského. Došlo k významné změně vyučovaných oborů. Výrazně se rozšiřuje nabídka maturitního vzdělávání.

V současné době se ve škole vyučují čtyřleté obory s maturitní zkouškoutříleté obory s výučním listem,profesní kvalifikace a rekvalifikace. Škola zajišťuje teoretické a praktické vyučování, celodenní stravování a ubytování ve dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením a WIFI připojením. Ve svém dlouhodobém působení přizpůsobujeme nabídku profesních oborů požadavkům trhu práce.

Cílem vzdělávací koncepce školy je příprava kvalitních odborníků. Za dobu svého působení si škola vybudovala významné postavení a stala se uznávaným vzdělávacím zařízením. Škola se stala Informačním centrem a významně se podílí na zvyšování počítačové gramotnosti pedagogů širokého okolí. Uspěla ve čtyřech národních a dvou mezinárodních grantech. Všechny byly úzce spjaty s informačními technologiemi.

Projekty ESF jsou nedílnou součástí školy. V rámci prvního námi vytvořeného projektu vznikla cvičná stavba pro žáky oborů klempíř a truhlář. Tento projekt byl ukončen 30. června 2012, stejně jako další projekt, který se týkal dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v systému kvality a autoevaluaci. Další dva v současné době realizované projekty umožňují účastníkům dalšího vzdělávání zisk profesních kvalifikací v oborech strojní mechaniktruhlář a nástrojař. Poslední projekt je projekt národní a je zaměřen na tvorbu vzdělávacích materiálů pro naše žáky.

Další projekty vytváří škola v rámci projektu Erasmus+ ve spolupráci se zahraničními partnery V Německu, Itálii, Francii, Španělsku, Slovensku a Portugalsku.

Z mimoškolní činnosti je třeba jmenovat lyžařské výcvikové kurzy, kurzy GO a každoroční desetidenní zahraniční zájezdy.

V současné době má škola 200 žáků v osmi třídách a pracuje zde 22 pedagogických pracovníků.

Výuka probíhá v areálu, kde je škola, dílny, počítačové učebny, tělocvična, školní jídelna a domov mládeže.

Po opravě střech v budově školy a dílen a v domově mládeže proběhla rozsáhlá rekonstrukce tělocvičny, rekonstrukce sociálních zařízení a pokojů v domově mládeže, výměna oken v budově školy a v budově domova mládeže. V současné době proběhla výměna podlahové krytiny v budově domova mládeže a dokončili jsme výměnu oken v tělocvičně.

Významně spolupracujeme se strojírenskými firmami nejen v Třemošnici. Našimi partnery jsou i truhlářské firmy v okolí. V těchto firmách probíhá odborný výcvik žáků posledních ročníků.

Pro dospělé nabízíme akreditované kurzy obsluhy osobního počítače včetně databází a počítačové grafikyrekvalifikační kurzy v součinnosti s úřady práce v širokém okolí a nově tzv. systém profesních kvalifikací, vedoucí k možnosti zisku výučního listu.

Samozřejmostí je produktivní, zakázková výroba na pracovištích odborného výcviku.

V rámci doplňkové činnosti poskytujeme ubytování ve volné kapacitě domova mládeže a pronájem tělocvičny.

Kontakty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322

Sportovní 322
538 43 Třemošnice