Informace z odborné stáže Německo – Jena 2023

Přehled denních reportáží

Náš první den na Erasmu v durynské Jeně.

Po vydatné snídaní odjela skupina, která bude pracovat na ÜAG gGmbH, na své působiště. Chlapci pracující naInternationaler Bund IB Mitte gGmbH für Bildung und soziale Dienste se seznámili s pracovištěm, prošli školením O bezpečnosti práce a dostali zadání své první práce. 

Obdrželi výkresovou dokumentaci na univerzální otvírák. Vedoucí práce pan Fruhauf jim vysvětlil pracovní postup na první díl výrobku, který dnes pomocí technologií ručního zpracování kovů vyráběli. Chlapci na UAG také prošli školením o bezpečnosti práce. Začali pracovat na kazetě pro stahovák, který budou během své stáže vyrábět.

Odpoledne jsme si prohlédli historické centrum Jeny. Zajímavé jsou především zbytky středověkého opevnění a interesantní orloj na staré radnici.

Mgr. František Melechovský

Chlapci na IB začali pracovat na prostředním dílu otvíráku, který je z konstrukční oceli. Jedná se o složitější tvar, tak i orýsování je náročnější. Na tomto dílci je několik různých drážek, úkosů a rádiusů. Žáci opět používali jednotlivé technologie ručního zpracování kovů a vrtání. Hoši na ÜAG dnes vyráběli víko na kazetu pro stahovák.Odpoledne jsme navštívili městské muzeum, kde kromě stálých expozic jsme si prohléhli výstavy obrazů Haralda Reinera a fotografií Wilder Mann od Charlese Frégera.

Mgr. František Melechovský

Chlapci na IB pokračovali ve výrobě středového kusu pro otvírák. Po obědě začali vyrábět třetí součást otvíráku. Je opět z oceli a opracovává se technologiemi ručního zpracování kovů, zejména řezáním a pilováním na rozměry dle německé dokumentace. Hoši na ÜAG si dnes připravovali polotovary pro výrobu stahováku. Začali vyrábět ramena stahováku.Odpoledne bylo krásné počasí, proto jsme se nechali výtahem dopravit na vrchol Jena Toweru 156 metrů vysoké budovy ve středu města, odkud je nádherný výhled po Jeně a celém okolí. Poté jsme navštívili Phyletisches Museum. Tam nás nejvíce zaujaly artefakty pravěkých zvířat.

Mgr. František Melechovský

Chlapci na IB dokončili povrchovými úpravami svůj první projekt, výrobu otvíráku. Všichni vyrobili svůj otvírák v požadované kvalitě a mohou si ho odvézt domů. Naši žáci na ÜAG mají připravené všechny polotovary na příští týden, kdy začnou na klasických obráběcích strojích vyrábět jednotlivé komponenty stahováku.

Po práci, na konec našeho prvního týdne, jsme si byli zajezdit na motokárách na místním okruhu Karthbanh. Tato akce sklidila mezi hochy velký ohlas. Mnozí z nich se ukázali jako opravdoví závodníci.

Mgr. F. Melechovský

Dnešní slunečný den jsme využili k pěší túře do historického středu Jeny přes krásné sportovně relaxační centrum Jeny, kterému vévodí nový fotbalový stadion Ernsta Abbého. Vystoupali jsme  na rozhlednu Fuxturm. Někteří navštívili třetiligový fotbalový zápas FC Carl Zeeis Jena versus ZFC Meuselwitz. Poté jsme se jeli zrelaxovat do místního aquaparku GalaxSea.

Mgr. F. Melechovský

Dnešní volný den jsme využili k celodennímu výletu do Erfurtu, více než 200 000 hlavního města Durynska. Počasí nám přálo.  Prohlédli jsme si vojenskou citadelu St. Petersberg, nádherný gotický chrám panny Marie, světovou raritu – zastavěný most Kramerbrücke. V celém Erfurtu probíhal velký jarmark, jehož součástí byla i výstava elektromobilů různých značek. 

Mgr. F. Melechovský

Dnes nám začal druhý týden našeho pobytu. Hoši na IB pokračovali ve výrobě kazety na vrtáky. Pracovali s plechem a vyráběli horní a dolní části kazety. Chlapci na ÜAG pracovali na obráběcích strojích. Frézovali ramena stahováku a začali soustružit vřetena stahováku. Odpoledne jsme navštívili univerzitní botanickou zahradu. Tradičně největší zájem budilo jezírko s dravými piraňami.

Mgr. F. Melechovský

Naši žáci na IB se dnes věnovali výrobě plastových dílů pro kazetu na vrtáky. Ruční obrobení těchto dílů vyžadovalo značnou pracovní přesnost. Na obrobení bude záležet funkce kazety. Chlapci na ÜAG pokračovali ve strojním obrábění součástí stahováku, frézovali ramena a začali se středovým dílem stahováku – tělesem. Po práci jsme se byli podívat ve velkém nákupním centru Burgaupark. Zajímavá zde byla nově otevřená veliká prodejna elektrokol, jejíž tváří je bývalý cyklistický šampion Olaf Ludwig.

Mgr. F. Melechovský

Chlapci na IB se dnes věnovali výrobě komponentů z mosazi a dodělávali ještě některé dílce z plastů. Vše za pomocí technologií ručního zpracování kovů. Hoši na ÜAG soustružili a frézovali komponenty potřebné k závěrečné montáži stahováku. Odpoledne jsme navštívili velice zachovalý, přes 800 let starý středověký hrad Leuchtenburg. Na hradě má nádhernou stálou expozici porcelánka z Kahly. V Jeně jsme zašli do Schillerovy zahrady, kde ve svém zahradním domě psal své největší dílo Walennstein.

Mgr. F. Melechovský

Dnes hoši na IB dokončili svůj druhý projekt – kazetu na vrtáky. Na pořadu byla závěrečná montáž a dokončovací povrchové úpravy. Také chlapci na ÜAG dokončili svoji práci. Pracovali na stahováku ložisek. Vyráběli dva typy, žáci druhého ročníku větší stahovák a žáci prvního ročníku menší stahovák. Odpoledne obě skupiny získaly za svoji práci zde v Jeně certifikáty, learningy a europassy. Tyto dokumenty jim předávali zástupci organizací Internationaler Bund IB Mitte gGmbH für Bildung und soziale Dienste a ÜAG gGmbH. Večer nás čeká balení a příprava na cestu domů.

Mgr. F. Melechovský

Dnes ráno budíček v 6 hodin, vyklizení pokojů, snídaně a naložení bagáže. V 7 hodin ráno vyrážíme směr Třemošnice. Všichni se již domů velmi těší. Okolo 13.30 hod bychom měli být v Třemošnici.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Prohlédněte si fotografie ze stáže

Nepřehlédněte fotografie ze zahraniční stáže našich žáků ve německé Jeně, které každý den přidáváme do naší galerie.