Informace z odborné stáže Německo – Jena podzim 2023

Přehled denních reportáží

3. 10. 2023

V odpoledních hodinách jsme přijeli do Jeny, do druhého největšího města Durynska. Po ubytování na internátě IB následovava krátká prohlídka středu města až do chvíle, než nás vyhnal poměrně silný déšť.

4. 10. 2023

Náš první den na Erasmu v Jeně.Po snídani odjela skupina, která bude pracovat na ÜAG gGmbH na své působiště. Chlapci pracující na  Internationaler Bund IB Mitte gGmbH für Bildung und soziale Dienste se seznámili s pracovištěm, prošli školením o bezpečnosti práce a dostali zadání své první práce. Obdrželi výkresovou dokumentaci na univerzalni otvírák.

Vedoucí práce pan Fruhauf jim vysvětlil pracovní postup na první díl výrobku, který dnes pomocí technologií ručního zpracování kovů vyráběli. Chlapci na UAG také prošli školením o bezpečnosti práce. Začali pracovat na plechové kazetě a zítra začnou s výrobou svěráku. Odpoledne bylo pěkné počasí, tak jsme si doprohlédli historické centrum Jeny. Vyjeli jsme na 156 metrů vysokou Jena Tower, odkud byl nádherný výhled po Jeně a okolí.

5. 10. 2023

Na IB dnes naši žáci dokončili práce na první části otvíráku. Tento díl byl vyroben z hliníku. K jeho výrobě používali technologie ručního zpracování kovů zejména orýsování, řezání ruční pilkou, pilování a samozřejmě měření. Po dokončení výroby tohoto dílu přikročili k výrobě střední části otvíráku, která je technologicky nejvíc náročná. Chlapci na ÜAG si dnes vyzkoušeli práci s plechem, neboť vyráběli pořadače do zásuvek.  

Odpoledne jsme využili pěkné počasí a vyrazili jsme do Cospedy, kde jsme navštívili Muzeum 1806, které připomíná velkou bitvu v témže roce. Napoleon zde porazil spojená pruská a saská vojska. Poté jsme došli na Napoleonstein, místo odkud slavný vojevůdce tuto bitvu řídil.

6. 10. 2023

Dnes chlapci na IB pracovali na střední části otvíráku, kde odvrtávali potřebné otvory. Ty potom pomocí plochého sekáče odsekali a pilovali na rozměry dle výkresu.

Hoši na ÜAG dnes vyráběli ramena ke svěrce za pomoci technologií ručního zpracování kovů.Po práci jsme zašli do velmi pěkné místní botanické zahrady. Kde, jako již tradičně, největší zájem slavilo jezírko s dravými piraněmi.

7. 10. 2023

V Sobotu jsme na nově zrekonstruovaném stadionu Ernata Abbého zhlédli fotbalový zápas třetí bundesligy mezi domácími FC Carl Zeiss Jena a Hansou Roztok II. Poté jsme odjeli do GalaxSea, kde jsme využili různých vodních radovánek k relaxaci po prvním pracovním týdnu.

8. 10. 2023

V neděli nás čekal celodenní výlet do hlavního města Durynska Erfurtu. Toto krásné dvousettisícové město mělo velké štěstí během druhé světové války, neboť bylo ušetřeno spojeneckých náletů. Je tu velice zachovalý historický střed města se starou židovskou synagogou, nádhernou gotickou katedrálou, vojenskou pevností Petersberg a raritou-obydleným mostem Cramerbricke. Na Marien platz probíhal Tradiční Oktoberfest. Náměstí bylo plné stánků a atrakcí, kterých si chlapci náležitě užili.

Z Jeny Mgr. F. Melechovský

9. 10. 2023

Na IB dnes naši žáci pracovali na třetí ocelové části otvíráku. K jeho výrobě používali technologie ručního zpracování kovů, zejména orýsování, řezání ruční pilkou, pilování a samozřejmě měření. Po dokončení výroby tohoto dílu bude následovat svrtání všech tří částí. Chlapci na ÜAG si dnes kompletně připravili obě ramena svěrky, tentokrát již pracovali na frézkách a soustruzích. Odpoledne jsme navštívili velké obchodní centrum Burgaupark.

10. 10. 2023

Dnes chlapci na IB prováděli konečnou montáž všech dílů otvíráku. Bylo třeba všechny části spojit kolíky a šrouby. Poté následovaly dokončovací práce, zejména leštění. Hoši na ÜAG dnes vyráběli šrouby ke svěrce na soustruzích. Na frézkách frézovali úkosy na ramenech a vrtali otvory pro šrouby. Po práci jsme zašli do místního městského muzea, prohlédli jsme si velmi zajímavé expozice od prvních vykopávek přes středověk, rozvoj průmyslu ve městě až po sjednocení Německa.

Z Jeny Mgr. F. Melechovský

11. 10. 2023

Na IB dnes naši žáci pracovali na univerzálním nástroji. K jeho výrobě používali technologie ručního zpracování kovů, zejména orýsování, řezání ruční pilkou, pilování a samozřejmě měření. Chlapci na ÜAG si dnes kompletně připravili šrouby a další části svěrky. Opět pracovali na frézkách a soustruzích. Odpoledne jsme navštívili Karthban Jena, což je veliká hala, kde je možné vyzkoušet si své umění v řízení motokár.

12. 10. 2023

Dnes chlapci na IB prováděli dokončovací práce na multifunkčním nástroji a začali s pracemi na dalším multifunkčním nástroji. Tentokrát si ho i sami navrhli. Hoši na ÜAG dnes vyráběli šrouby ke svěrce na soustruzích. Na frézkách frézovali úkosy na ramenech a vrtali otvory pro šrouby. Na závěr celou svěrku zkompletovaliPo práci následovalo vyhodnocení našeho zdejšího působení a předání europassů a certifikátů zástupci zpřátelených škol. Zítra po snídani je plánován odjezd domů. V Třemošnici bychom měli být v odpoledních hodinách.

Z Jeny Mgr. František Melechovský

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Prohlédněte si fotografie ze stáže

Nepřehlédněte fotografie ze zahraniční stáže našich žáků ve německé Jeně, které každý den přidáváme do naší galerie.