Informace z odborné stáže Španělsko – Vigo 2023

Přehled denních reportáží

Žáci učebního oboru truhlář získávají zkušenosti v rámci programu Erasmus + ve Španělsku. Přístavní velkoměsto Vigo nás přivítalo letním počasím, starobylá rybářská čtvrť, kde jsme tentokrát ubytováni, má působivou atmosféru. Usínáme s výhledem na moře. V Institutu CIFP Valentín Paz Andrade, kde probíhá naše odborná praxe jsme se nejprve seznámili se všemi prostory, kde budeme pracovat a učit se, představili jsme se s mistry, kteří nás povedou a seznámili se s programem, který nás čeká. První volná odpoledne jsme strávili na proslulé místní pláži Samil beach a poznáváním centra města. Někteří z nás už stihli i navštívit místní posilovnu.

První týden praxe v dílnách Istitutu CIFP je za námi, pracujeme zde každý na samostatném projektu – vyrábíme stojan na knihu. Jako materiál jsme použili místní galicijský kaštan, který nám v budoucnu může zdejší stáž připomínat. Nejpůsobivějším zážitkem volných odpolední byla návštěva přírodní rezervace na ostrovech Cíes. Ostrovy jsou právem nazývány španělský karibik – užívali jsme si bílé pláže, nádherné zátoky a výhledy ze stezek vedoucích k majáku.

Z Viga Ing. Šárka Jakubčová

Víkendové volno jsme využili k výletům, byť nám počasí příliš nepřálo. Deštivé páteční odpoledne jsme strávili v oceánografickém muzeu – Museo do Mar de Galícia. Vystavené navigační přístroje, modely lodí a mořská fauna nakonec zaujaly i ty, co obvykle muzea “příliš nemusí”. V sobotu jsme se vydali na poloostrov O Grove. Prošli jsme se po dřevěných chodníčcích, které lemují pláže tvořené písečnými zátokami, skalami a travnatými dunami. V podvečer jsme ještě navštívili zdejší Akvárium, kde jsme v 27 nádržích mohli obdivovat mořské živočichy žijící v této oblasti.

V neděli jsme se vypravili do 150 km vzdálené vinařské oblasti Riberia Sacra. Užili jsme si plavbu na katamaránu dramatickým kaňonem řeky Sil. Řeka Sil je zde díky přehradě 100 m hluboká a nad ní se tyčí skalnaté břehy až do výšky 600 m. Přesto se na těchto svazích pěstuje víno a veškeré práce mohou být prováděny pouze ručně. Další zastávkou byl bývalý benediktýnský klášter San Estevo de Ribas de Sil, založený již v 6.století! Nádherná stavba nyní slouží jako hotel, v jehož luxusní kavárně jsme posvačili.

Na zpáteční cestě jsme ještě míjeli most Ponte Vella v Ourense. Tento most vystavěli římané, ve středověku byl přestavěn a sloužil poutníkům na cestě do Santiaga de Compostelo. Domů jsme se vrátili unavení, ale s mnoha dojmy.

Z Viga Ing. Šárka Jakubčová

Během druhého pracovního týdne naší odborné stáže pokračujeme v práci na samostatných projektech – stojany na knihu postupně získávají finální podobu. Kromě praxe v dílnách se účastníme i teoretických hodin v odborných učebnách, kde především kreslíme technické výkresy v programu AUTOCAD. V úterý jsme byli na exurzi ve nábytkářské firmě Santos, která se specializuje hlavně na kuchyňský nábytek. Prohlédli jsme si výrobní halu, expozici hotových nábytkových řad a shlédli jsme prezentaci shrnující historii firmy a proces vývoje nových produktů. Během odpolední jsme si mimo jiné prošli pevnost O Castro v centru Viga a zde jsme si užívali nádherné výhledy na město, přístav a celý záliv. Také jsme navštívili nedaleké městečko Baiona, které je zajímavé především tím, že zde kotví replika Kolumbovy karavely Pinta. Loď je možné navštívit a je překvapivé, na jak malém plavidle podnikl Kolumbus svou objevitelskou cestu. Zbytek odpoledne jsme strávili procházkou po hradbách, kterými je opevněn poloostrov s hradem chránícím přístav. Posledním bodem programu byl výstup k soše Panny Marie – Virxe da Rocha, která z výšky shlíží na město a na moře.

Z Viga Ing. Šárka Jakubčová

V pátek jsme v dílnách institutu CIFP dokončili naše projekty a hotové výrobky si vezeme na památku domů. Poté nás čekalo překvapení – naši španělští spolužáci nám připravili ochutnávku typických galicijských a portugalských jídel, většinu i sami napekli! Páteční odpoledne jsme věnovali výletu k majáku Faro de Cabo Home. Maják leží na opačné straně zálivu, vzdušnou čarou přes moře 10 km, po silnici skoro 50 km. Opět dramatická krajina, útesy, skály, opuštěné pláže a tentokrát nádherné počasí. V sobotu nám již výlet komplikovala mlha a drobný déšť, navštívili jsme pozůstatky keltské vesnice na kopci Santa Tecla nad městem A Guarda, ale výhled na moře pod námi a ústí řeky Miňo, která tvoří hranici mezi Španělskem a Portugalskem jsme spíš jen tušili.

Dalšími zastávkami byla města Vilanova de Cerveira v Portugalsku a Tui se známou katedrálou. V neděli jsme měli nabitý program a slunečné počasí. Navštívili jsme městečko Ezaro s vodopády a nádhernou vyhlídkou, mys Finisterra, jeden z nejzápadnějších výběžků Evropy, ve středověku považovaný za konec světa (odtud jeho název) a nejproslulejší místo v Galicii – město Santiago de Compostela. Historické centrum obklopující katedrálu s ostatky sv. Jakuba je vyhlášeno památkou UNESCO a má úžasnou atmosféru. Katedrála je cílem Svatojakubské pouti, jejíž portugalská trasa vede podél pobřeží Galicie a proto jsme se s poutníky mnohdy setkávali.

V pondělí jsme se rozloučili s našimi spolužáky a mistry v institutu a převzali jsme Erasmus certifikáty. Odpoledne už jen relax na pláži a zítra návrat domů s mnoha novými zážitky a zkušenostmi!

Z Viga Ing. Šárka Jakubčová

Španělsko Vigo 16-18.4.2023 Žáci učebního oboru truhlář získávají zkušenosti v rámci programu Erasmus + ve Španělsku. Přístavní velkoměsto Vigo nás přivítalo letním počasím, starobylá rybářská čtvrť, kde jsme tentokrát ubytováni, má působivou atmosféru. Usínáme s výhledem na moře. V Institutu CIFP Valentín Paz Andrade, kde probíhá naše odborná praxe jsme se nejprve seznámili se všemi prostory, kde budeme pracovat a učit se, představili jsme se s mistry, kteří nás povedou a seznámili se s programem, který nás čeká. První volná odpoledne jsme strávili na proslulé místní pláži Samil beach a poznáváním centra města. Někteří z nás už stihli i navštívit místní posilovnu.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Prohlédněte si fotografie ze stáže

Nepřehlédněte fotografie ze zahraniční stáže našich žáků ve španělském Vigu, které každý den přidáváme do naší galerie.