Kritéria přijímacího řízení

Podmínky přijetí maturitních oborů:

 • vykonání jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky
 • minimální počet bodů za oba testy dohromady 25 (ze 100 možných)
 • pořadí podle průměrného prospěchu – 40 %
průměr odprůměr dopočet bodů
1,002,0060
2,012,2057
2,212,4054
2,412,6051
2,612,8048
2,813,0045
3,013,2042
3,213,4039
3,413,6036
3,613,8033
3,814,0030
4,014,2027
4,214,4024
4,414,6021
4,614,8018
4,815,0015
5,015,2012
5,215,409
5,415,606
5,615,803
 • splnění povinné školní docházky
 • účast na olympiádách (5 bodů)
 • maximální počet bodů je 165
 • v případě rovnosti bodů rozhoduje výsledek testů
 • odpovídající zdravotní stav
 • počty přijímaných žáků:
  • Ekonomika a informační systémy – 30
  • Programování a obsluha CNC strojů – 24
  • Servis, údržba a montáž strojírenských zařízení – 24
  • Truhlář a návrhář konstrukcí – 24
 • u oborů L mají žáci možnost složit na konci 3. ročníku závěrečné učňovské zkoušky

Úprava podmínek přijímacího řízení pro uchazeče o studium – pro uchazeče z Ukrajiny

Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále také „cizinec“) se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2023/2024 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. Společně s žádostí uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

 • v tomto případě budou pro účely posouzení splnění bodové hranice body za test z matematiky započteny dvakrát

Úprava podmínek přijímacího řízení pro uchazeče o studium – absolventy zahraniční školy

Přijímání uchazečů, kteří získali základní vzdělání na zahraniční škole a nevzdělávali se ani část školního roku před konáním JPZ ve škole v ČR, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách řídí §20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Těmto uchazečům se na žádost promíjí přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

 •  v tomto případě budou pro účely posouzení splnění bodové hranice body za test z matematiky započteny dvakrát

Přihláška ke vzdělávání – studiu

Podmínky přijetí učebních oborů:

průměr odprůměr dopočet bodů
1,002,00100
2,012,2095
2,212,4090
2,412,6085
2,612,8080
2,813,0075
3,013,2070
3,213,4065
3,413,6060
3,613,8055
3,814,0050
4,014,2045
4,214,4040
4,414,6035
4,614,8030
4,815,0025
5,015,2020
5,215,4015
5,415,6010
5,615,805
 • splnění povinné školní docházky
 • bez přijímacích zkoušek
 • počet přijímaných žáků (všechny obory): 24
 • účast na olympiádách (5 bodů)
 • maximální počet bodů je 105
 • v případě rovnosti bodů rozhoduje průměrný prospěch z 9. třídy
 • odpovídající zdravotní stav
 • pořadí podle průměrného prospěchu

Přihláška ke vzdělávání – studiu

Kontakty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322

Sportovní 322
538 43 Třemošnice