Obsluha robotických zařízení

Kód oboru: 21-55-H/01 Slévač

Absolventi oboru vzdělání Slévač mohou vykonávat náročné činnosti, které jsou spojené s ručním i strojním odléváním železných i neželezných kovů, jak do forem, tak do kokil. Jsou schopni odlévat kovy na odlévacích strojích pro přesné lití či obsluhovat robotizovaná pracoviště pro výrobu velmi přesných odlitků. Jsou připraveni k činnostem, jako jsou: výroba a ošetřování slévárenských forem a jader, udržovat a opravovat nástroje, strojní zařízení a pracovní pomůcky, provádět obsluhu, údržbu a základní nastavení výrobních technologických zařízení, vedou předepsanou dokumentaci o těchto zařízeních. Absolventi samostatně provádějí tavbu, odlévají odlitky, čistí je a umí s nimi manipulovat. Získají dva svářečské certifikáty ZK 111 W01 a ZK 311 W01.

Profil absolventa

Absolventi oboru vzdělání Slévač mohou vykonávat náročné činnosti, které jsou spojené s ručním i strojním odléváním železných i neželezných kovů, jak do forem, tak do kokil. Jsou schopni odlévat kovy na odlévacích strojích pro přesné lití či obsluhovat robotizovaná pracoviště pro výrobu velmi přesných odlitků. Jsou připraveni k činnostem, jako jsou: výroba a ošetřování slévárenských forem a jader, udržovat a opravovat nástroje, strojní zařízení a pracovní pomůcky, provádět obsluhu, údržbu a základní nastavení výrobních technologických zařízení, vedou předepsanou dokumentaci o těchto zařízeních. Absolventi samostatně provádějí tavbu, odlévají odlitky, čistí je a umí s nimi manipulovat. Získají dva svářečské certifikáty ZK 111 W01 a ZK 311 W01.

Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky mohou pokračovat ve studiu na střední škole. Po nabytí zkušeností a získání odpovídající praxe mohou samostatně podnikat v oboru. Mohou se uplatnit i v dalších příbuzných povoláních.

Podmínky přijetí

  • splnění povinné školní docházky
  • bez přijímacích zkoušek
  • počet přijímaných žáků: 24
  • zájem o zvolený obor
  • odpovídající zdravotní stav

Závěrečná zkouška

  • Dle zadání Národního ústavu vzdělávání