Rekonstrukce a stavební úpravy PC učeben včetně vybavení

2020 02 27 logo eu

Název projektu: Rekonstrukce a stavební úpravy PC učeben včetně vybavení
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012450

Datum zahájení: 1. 12. 2018
Datum ukončení: 31. 12. 2020

Popis
Projekt řeší provedení rekonstrukce a stavebních úprav dvou počítačových učeben včetně pořízení vybavení pro výuku technických a přírodovědných předmětů a digitálních technologií se zajištěním bezbariérovosti. Jeho realizace je nutná z důvodu zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce. Dojde tak vytvoření kvalitního učebního prostředí pro cílové skupiny.

Cíle
Hlavním cílem projektu je provedení rekonstrukce a stavebních úprav 2 počítačových učeben včetně pořízení vybavení pro výuku technických a přírodovědných předmětů a digitálních technologií. Součástí projektu je také zajištění bezbariérovosti. 

Výsledky
Pro cílové skupiny budou připraveny 2 počítačové učebny, které budou vybavené pro výuku technických a přírodovědných předmětů a digitálních technologií (včetně zajištění bezbariérovosti), což povede ke zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích: přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.