Obráběč kovů

Kód a název oboru: 23-56-H/01 Obráběč kovů

Strojní třískové obrábění kovových a nekovových materiálů na základě znalostí vlastností materiálů a řez­ných podmínek. Nastavení, obsluha a údržba základních druhů klasických obráběcích strojů (soustruh, frézka, bruska, vrtačka, vyvrtávačka, hoblov­ka), kontrola a měření obrobků, ošet­řování pracovních nástrojů.

Profil absolventa

Absolvent učebního oboru Obrá­běč kovů je připraven k výkonu po­volání např. soustružník kovů, frézař kovů, brusič kovů anebo obsluha NC a CNC strojů. Po absolvování příslušné praxe a předepsaných zkoušek může samostatně podnikat v daném oboru.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali zá­věrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do oboru vzdělání s maturitní zkouškou, navazujícího na předešlou přípravu.

Podmínky přijetí

  • splnění povinné školní docházky
  • bez přijímacích zkoušek
  • počet přijímaných žáků: 24
  • zájem o zvolený obor
  • odpovídající zdravotní stav

Závěrečná zkouška

  • Dle zadání Národního ústavu vzdělávání

Od 1. 9. 2010 možnost stipendia