Svářecí škola

Svářečská škola SOŠ a SOU technické Třemošnice

Svářečská škola byla uvedena do provozu v roce 2013 a je součástí Středního odborného školy a Středního odborného učiliště Třemošnice. Škola je využívána jak pro výuku oborů zámečník a mechanik strojů a zařízení, ostatní žáci mají možnost získání svařovacích průkazů dle vlastního zájmu a s ohledem na motivační program školy. Využívána je též pro doplňkovou činnost – produktivní práci. Praktická i teoretická výuka v dílnách je zajišťována ve svařovně na učebně sváření elektrickým obloukem a v ochranné atmosféře. Na praktickém pracovišti jsou tři pracoviště pro metodu 111 a tři pracoviště pro metodu 135. Škola je vybavena pracovištěm pro řezání plazmou a příprava materiálu pro zkušební a cvičné vzorky.

Škola nabízí základní kurzy, úřední zkoušky a doškolování svářečů.

Absolventi získávají po úspěšném absolvování kurzů svářečské oprávnění s celostátní platností. Tyto doklady jsou vydávány ve spolupráci s Českou svářečskou společností CWS ANB.

Nabídka kurzů svařování

 • ZK 111 1.1 – Základní kurz svařování nelegovaných ocelí obalenou elektrodou dle ČSN 05 0705
 • ZK 135 1.1 – Základní kurz obloukového svařování nelegovaných ocelí tavící se elektrodou v aktivním plynu (MAG) dle ČSN 05 0705

Zaškolení

 • Řezání kyslíkem (ZP 31-2 1.1)
 • Stehování obalenou elektrodou (ZP 111-1 1.1)
 • Stehování v ochranné atmosféře MAG (ZP 135-1 1.1)
 • Dělení plazmou (ZP 15-2 1.1)
 • Odporové svařování (ZP 21-9 1.1)

Nabídka doškolení a přezkoušení svářečů a zaškolených pracovníků z bezpečnostních ustanovení dle ČSN 05 0705

Doškolování svářečů dle ČSN 05 0705 – periodické přezkoušení z bezpečnostních předpisů.
Je určeno pro svářeče se základním kurzem pro metody 111 a 135, 311, včetně zaškolených pracovníků dle ČSN 05 0705. Školení provedeme po vzájemné domluvě i ve Vaší firmě.

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Třemošnice organizuje ve své svářečské škole, ve školním roce 2022/2023 doplňkové školení svářečů z bezpečnostních ustanovení v termínech:

říjen 2022 
únor 2023 
březen 2023 
červen 2023 

Školení se koná při minimálním počtu 5 přihlášených zájemců
Školení je určeno pro svářeče se základním kurzem svařování a  svářečské dělníky.
Školení je jednodenní a koná se na učebně svářečské školy SOŠ a SOU technického v Třemošnici, Sportovní 322  – Začátek 6:00 hodin (nebo podle předchozí domluvy)
Při větším počtu zájemců je možné dohodnout i jiný termín!

Školení (obsah 4 hodiny teorie + test Bezpečnost práce ve svařování): 

OSNOVA

 1. Všeobecné zásady bezpečnosti práce při svařování
 2. Podmínky pro zahájení svařování
 3. Základní rizika při svařování
 4. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
 5. První pomoc při zasažení elektrickým proudem
 6. Pracoviště pro obloukové svařování a svařování plamenem
 7. Práce se zvýšeným nebezpečím
 8. Příkaz k práci se zvýšeným nebezpečím
 9. Povinnosti svářeče při obsluze zařízení
 10. Osobní ochranné pracovní pomůcky při svařování
 11. Test Bezpečnost práce při svařování

Poplatek za jednodenní školení pro jednoho účastníka činí 400 Kč, u dvou a více metod sváření 450 Kč
 
Bližší informace a přihlášky zasílejte na adresu:
SOŠ a SOU technické Třemošnice, Sportovní 322, 538 43 Třemošnice

IWT – Mgr. František Melechovský, f.melechovsky@sos-tremosnice.cz, tel. 724 830 121

Kontakty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322

Sportovní 322
538 43 Třemošnice