Profesní kvalifikace

SOŠ a SOU technické v Třemošnici získalo na základě zákona 179/2006 Sb. od Ministerstva průmyslu a obchodu jako první v Pardubickém kraji certifikát jako autorizovaná osoba pro všechny profesní kvalifikace oboru Strojní mechanik a Truhlář. Složení zkoušek ze všech profesních kvalifikací pro daný obor dává každému (i se základním vzděláním) právo vykonat závěrečnou zkoušku a získat výuční list v daném oboru, aniž by musel absolvovat školní vzdělávání.

Obor Strojní mechanik se skládá ze šesti profesních kvalifikací a to:

 • Opravář/opravářka strojů a zařízení
 • Montér/montérka ocelových konstrukcí
 • Zámečník/zámečnice
 • Montér/montérka strojů a zařízení
 • Kontrolor/kontrolorka strojírenských výrobků
 • Dělník/dělnice ve strojírenské výrobě.

Pro obor Truhlář existují dvě profesní kvalifikace a to:

 • Truhlář nábytkář/truhlářka nábytkářka
 • Stavební truhlář/truhlářka

Obor Nástrojař se skládá ze čtyř profesních kvalifikací, a to:

 • Nástrojař/nástrojařka pro formy na zpracování plastů a tlakové lití kovů
 • Nástrojař/nástrojařka pro řezné nástroje
 • Nástrojař/nástrojařka pro přípravky a měřidla
 • Nástrojař/nástrojařka pro nástroje k plošnému a objemovému tváření.

Obor Obráběč kovů se skládá z pěti profesních kvalifikací, a to:

 • Soustružník/soustružnice kovů
 • Frézař/frézařka kovů
 • Brusič/brusička kovů
 • Vrtač/vrtačka kovů
 • Obsluha CNC obráběcích strojů.

Stačí se pouze dostavit do školy, vyplnit přihlášku, zaplatit správní poplatek a vykonat profesní zkoušku. Možnost vykonat závěrečnou zkoušku vzniká úspěšným absolvováním všech profesních kvalifikací v daném oboru.

Některé z výše uvedených profesních kvalifikací lze absolvovat v rámci projektů ESF (viz ESF).

Pro ostatní námi vyučované obory zatím profesní kvalifikace nebyly vytvořeny. Bližší informace o vzdělávacím obsahu jednotlivých profesních kvalifikací získáte na stránkách Národní soustavy kvalifikací.

Ceník závěrečných zkoušek jednotlivých profesních kvalifikací:

NázevKódcena vč. DPH
Opravář/opravářka strojů a zařízení23-001-H7 500 Kč
Montér/montérka ocelových konstrukcí23-002-H7 500 Kč
Zámečník/zámečnice23-003-H7 500 Kč
Montér/montérka strojů a zařízení23-004-E5 500 Kč
Kontrolor/kontrolorka strojírenských výrobků23-006-E1 500 Kč
Dělník/dělnice ve strojírenské výrobě23-007-E5 500 Kč
   
Truhlář nábytkář/truhlářka nábytkářka33-001-H5 500 Kč
Stavební truhlář/truhlářka33-002-H5 500 Kč
   
Nástrojař/nástrojařka pro formy na zpracování plastů a tlakové lití kovů23-009-H15 000 Kč
Nástrojař/nástrojařka pro řezné nástroje23-014-H11 000 Kč
Nástrojař/nástrojařka pro přípravky a měřidla23-015-H11 000 Kč
Nástrojař/nástrojařka pro nástroje k plošnému a objemovému tváření23-016-H15 000 Kč
   
Soustružník/soustružnice kovů23-022-H9 000 Kč
Frézař/frézařka kovů23-023-H9 000 Kč
Brusič/brusička kovů23-024-H9 000 Kč
Vrtač/vrtačka kovů23-025-H9 000 Kč
Obsluha CNC obráběcích strojů23-026-H9 000 Kč
   
Uvedené ceny jsou pouze informativní.

Kontakty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322

Sportovní 322
538 43 Třemošnice