Truhlář a návrhář konstrukcí

Kód a název oboru: 33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

Technická příprava hlavní a vedlejší výroby a pro veškeré obslužné procesy v provozech, řízení technologických procesů v dřevařské výrobě, kontrola spolehlivosti a kvality těchto procesů, vysoce kvalifikovaná obsluha, seřizování a běžná údržba moderního výkonného výrobního zařízení a výrobních linek, ovládání základních typů zařízení pro příjmovou, skladovou a provozní manipulaci s využitím mechanizace a automatizace včetně dálkového řízení pomocí počítačů, čtení a kreslení technických výkresů, zpracování komplexní dokumentace ručně i s využitím počítačové grafiky.

Profil absolventa

Technická příprava hlavní a vedlejší výroby a pro veškeré obslužné procesy v provozech, řízení technologických procesů v dřevařské výrobě, kontrola spolehlivosti a kvality těchto procesů, vysoce kvalifikovaná obsluha, seřizování a běžná údržba moderního výkonného výrobního zařízení a výrobních linek, ovládání základních typů zařízení pro příjmovou, skladovou a provozní manipulaci s využitím mechanizace a automatizace včetně dálkového řízení pomocí počítačů, čtení a kreslení technických výkresů, zpracování komplexní dokumentace ručně i s využitím počítačové grafiky.

Absolvent oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným a odborným vzděláním. Po ukončení přípravy v oboru Operátor dřevařské a nábytkářské výroby, úspěšném vykonání maturitní zkoušky a po příslušné praxi je absolvent připraven pro samostatnou, vysoce kvalifikovanou obsluhu, seřizování a běžnou údržbu moderního výkonného výrobního zařízení, výrobních linek v dřevařském a nábytkářském průmyslu, pro technickou přípravu hlavní a vedlejší výroby a pro veškeré obslužné procesy v provozech. Může působit ve střední technické funkci provozního charakteru, řídit pracovní kolektiv. Je schopen řídit technologické procesy v dřevařské prvovýrobě a druhovýrobě, kontrolovat spolehlivost a kvalitu těchto procesů systémem provozního měření a zkoušek, umí upravovat a efektivně zpracovávat základní suroviny a materiály na výrobky v různém stupni dokončení.

Je připraven na ovládání a řízení technologických procesů zpracování dřevařských surovin na výrobky ve výrobním procesu a ke kontrole těchto procesů, k odbornému používání výrobních zařízení, k ovládání základních typů zařízení pro příjmovou, skladovou a provozní manipulaci s využitím mechanizace a automatizace včetně dálkového řízení pomocí počítačů. Umí používat základní ruční vybavení truhláře i nejmodernější elektrické nářadí. Je schopen kontrolovat a ošetřovat příslušné pracovní nástroje. Technické výkresy dokáže číst a kreslit, umí zpracovat kompletní technickou dokumentaci a to ručně, nebo na počítači s využitím počítačové grafiky a dalších počítačových programů používaných v oblasti dřevařství a nábytkářství. Dovede zpracovat ekonomickou rozvahu výroby.

Podmínky přijetí

 • splnění povinné školní docházky
 • počet přijímaných žáků: 24
 • zájem o zvolený obor
 • odpovídající zdravotní stav

Kritéria přijímacího řízení

Maturitní zkouška

 • Společná část – dle platné legislativy
 • Profilová část:
  • Praktická zkouška z odborného výcviku
  • Technologie
  • Odborné předměty (materiály, stroje a zařízení, odborné kreslení, konstrukce, nábytkářská technologie)
  • Český jazyk a literatura
  • Cizí jazyk (AJ, NJ)