Technické inovace v teorii a praxi

V rámci projektu Erasmus+ „Technické inovace v teorii a praxi“ jsme vyrazili s kolegou Lukášem Vydrou na severní Chorvatsko do spřátelené školy Strukovna škola Đurđevac. Setkání se zúčastnili též kolegové ze střední školy v Oselcích a kolegové ze Slovenska, konkrétně ze Spojené školy Detva a Stredné odborné školy Žarnovica a další.

Nejprve jsme byli důkladně seznámeni se samotnou školou, jejími investicemi do vybavení a samozřejmě se systémem výuky. Poté nás čekalo seznámení se se samotným městem, jeho historií, legendami a památkami. Pokud Vás vyloženě neláká moře, tak mohu tento kraj vřele doporučit. Obzvlášť tehdy, jste-li nadšenci do cyklistiky. Já osobně jsem měl pocit, jako bych ani neopustil Českou republiku, ale pouze se přesunul na Pardubicko. Odpoledne pak patřilo hospitacím v jednotlivých učebnách. Pro nás bylo velkým překvapením, že výuka zde probíhá až do večerních 18:00, protože velká část Chorvatských škol vyučuje na dvousměnný provoz. Po následném skupinovém zhodnocení celého dne jsme se přesunuli do cca 25 km vzdáleného města Koprivnica, kde jsme byli ubytování ve zdejším hotelu a tentokrát, již soukromě, poznali krásy i tohoto města cestou na večeři do místními obyvateli doporučené restaurace.

Druhý den nás čekala návštěva města Bjelovar se zdejší Univerzitou aplikovaných věd, kde nám byly představeny projekty, na kterých se tato univerzita podílí. Tak jako vždy jsme si mohli též prohlédnou zázemí školy a samotných učeben a poslucháren. Odpoledne opět patřilo hospitacím v Đurđevaci a zhodnocení. Páteční den pak patřil návštěvám. Nejprve jsme zavítali do společnosti, která nabízí podporu řemesel v celém okrese včetně rekvalifikací, výukových programů, doplnění vzdělání a samozřejmě s tím spojených závěrečných zkoušek. Poslední částí celého programu byla návštěva místního pivovaru Carlsberg, kde jsme byli seznámeni s celým procesem výroby piva a pro ty, kteří neplánovali řídit, byla připravena i ochutnávka piva a ciderů. Závěrem bych rád poděkoval zástupcům školy v Đurđevaci, kteří věnovali spoustu času a úsilí přípravě celé mobility.