Zkoušky ve svářečské škole


Naši žáci ze třídy Z2 dne 1. 12. 2022 ukončili své svařovací kurzy zkouškami na metody 111 a 135. Všichni prošli teoretickou částí, a to testy z technologie svařování a bezpečností práce při svařování. V praktické části potom museli svařit čtyři zkušební kusy v polohách PA, PB a dva svary v poloze PF. Třem žákům se podařilo složit navíc evropskou zkoušku na svár v poloze v nejobtížnější PF. Gratulujeme.

Mgr. František Melechovský