Mezinárodní soutěž v Chorvatsku – Technické inovace v teorii a praxi

Týden před Velikonocemi jsme se zúčastnili mezinárodní soutěže u naší partnerské školy v chorvatském městečku Durdevac. Společně s naší školou se soutěže zúčastnila také skupina žáků z českých Oselců, slovenské Bánské Bystrice a Detvy.

Celý program byl rozdělen do tří dnů. Během prvního dne jsme si prohlédli školu, vzájemně jsme se seznámili, rozdělili jsme se do tříčlenných týmů a zúčastnili jsme se dvou workshopů. První byl na téma PNEUMATIKA a druhý ELEKTROPNEUMATIKA. Což byla i témata na soutěž, která se konala následující den. Žáci si daná témata po zbytek programu ve škole poctivě trénovali. Ještě tentýž den odpoledne jsme navštívili přírodní rezervaci Durdevac Sahara.

Druhý den od rána probíhala soutěž. V první části byla zaměřena na PNEUMATIKU, kde jednotlivé týmy dostaly specifická cvičení z daného okruhu. Hodnotil se čas a správnost funkčnosti zapojení vzduchového systému. Obdobně probíhala soutěž i na téma ELEKTROPNEUMATIKY. Všechny týmy se snažily dosáhnout co nejlepšího výsledku a dobře se umístit. Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo následující den. Odpoledne se žáci zúčastnili třetího workshopu na téma PROGRAMOVÁNÍ PLC a stejně jako u předešlých dvou témat je i z tohoto čekala následující den soutěž. Po absolvování workshopu jsme se opět vydali za zážitky, které město Durdevac nabízí. Tentokrát jsme zamířili do místní mini ZOO, kde jsme měli možnost navrhnout jméno právě narozené velbloudice.

Třetí den jsme zahájili poslední část soutěže na téma PROGRAMOVÁNÍ PLC. Poté následovalo vyhlášení soutěže, hodnocení a rozdávání certifikátů. Na prvním a druhém místě se umístili se svou skupinou i žáci z naší školy. Jmenovitě Daniel Kučera na prvním místě a na druhém místě Michal Bačkovský.

Závěrem bych chtěl pogratulovat našim žákům za dobře odvedenou práci a za reprezentaci školy a nemalé díky patří vedení naší školy za umožnění účasti na mezinárodní soutěži.

Lukáš Vydra

Fotogalerie