Třída L3 na Dopravní fakultě Jana Pernera

Třída L3 se 22.5. 2023 zúčastnila akce Průjezd Dopravkou – tj. navštívili jsme Dopravní fakultu Jana Pernera Pardubické univerzity.  

Na úvod jsme měli detailní prezentaci připravenou studijním oddělením, byly představeny studijní obory, systém vysokoškolského studia, možné uplatnění po studiu, akce, které fakulta pro studenty pořádá atd. Dále následovala prezentace přednesená současným studentem fakulty, která nabídla “pohled zevnitř”, což bylo pro žáky rovněž velmi zajímavé. Pak jsme byli provedeni laboratořemi, seznámeni s různými pracovišti a žáci měli možnost vidět různá měření a praktické ukázky.

Vzhledem k tomu, že každý rok někteří naši maturanti pokračují ve studiu na vysokých školách, mají letošní třeťáci o čem přemýšlet a mohou tak lépe plánovat svou budoucnost.