Kroužky a Projektové dny na SOŠ a SOU technickém v Třemošnici ve školním roce 2022–2023

V rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II, KA 02 – Podpora polytechnického vzdělávání proběhly v letošním školním roce kroužky, přípravy projektových dnů a projektové dni se žáky Základních škol Třemošnice, Práchovice a Ronov nad Doubravou v oborech zpracování dřeva, programování CNC a kovoobrábění. Letošním tématem byla výroba skládací dětské židličky, stoličky, hrací kostky, svícnu a klíčenky s časovou dotací 4×5 hodin pro každý obor. Žáci si vyzkoušeli práci na různých dřevoobráběcích a kovoobráběcích strojích – zkracovací pile, dlabačce, vrtačce, hranové brusce, frézce FNGJ 20, pískovačce, frézce CNC, 3D tiskárně atd. V kroužku programování CNC si vytvořili dle výkresové dokumentace na počítači program, technologický postup, seřídili CNC frézku a následně vyrobili klíčenku.

V kroužcích zpracování dřeva a kovoobrábění z výkresové dokumentace zjišťovali důležité rozměry, stanovili si postup výroby a následně po jednotlivých krocích zhotovili výrobek. Žáky práce velice bavila a snažili se, aby měli výrobky vyrobené přesně dle výkresové dokumentace a povrchově opracované.Na všech pracovištích docházelo k rozvoji procesu učení u žáků, vytváření nových vědomostí, manuálních dovedností, postojů a propojení teoretických znalostí s praxí. Bylo rozvíjeno: sebehodnocení – porovnávání svých dovedností, s tím, co měli zvládnout a hledání správného řešení, komunikace mezi jednotlivými účastníky – sledování empatie k žákům, respektování osobnosti žáků formou konstruktivního dialogu. Hodnocení proběhlo dle předem stanovených hodnotících kritérií.  

Z pohledu jednotlivých učitelů OV byl zaznamenán zájem žáků o řemeslnou činnost a ve většině případů kladně hodnotili přístup jednotlivých žáků k jednotlivým dílčím činnostem. Došlo ke stmelení kolektivu jak žáků, tak i pedagogů na základě výše uvedených aktivit a k profesnímu růstu zapojených vyučujících. Došlo k dalšímu rozvoji školy – nové strojní vybavení a profesionální nástroje, zkvalitnění práce pedagogů SOŠ a SOU a zúčastněných ZŠ. 

Škola prohloubila spolupráci se ZŠ a získané znalosti a dovednosti žáků budou mít pozitivní vliv při rozhodování o volbě budoucího povolání.