Oslavili jsme 50 let od založení školy

V pátek 8. 9. a v sobotu 9. 9. 2023 jsme v areálu naší školy oslavili významné výročí a mohli společně s bývalými žáky a zaměstnanci zavzpomínat na jejich studijní a pracovní léta. Ostatním návštěvníkům jsme představili naši školu a díky výstavě fotografií společně nahlédli do naší historie. Brány školy se poprvé otevřeli 1. září 1973 a na našich oslavách jsme mohli přivítat dokonce žáky, kteří byli vůbec prvním ročníkem ve škole. To už ale trochu předbíhám a vrátím se tedy na začátek.

Pátek byl ve znamení slavnostního zahájení celé akce, kterého se zúčastnil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, radní Pardubického kraje pro školství Josef Kozel, zástupci partnerských firem, starosta města Třemošnice Miroslav Bubeník, ředitelka školy Jana Sýkorová a mnoho dalších významných hostů. Oslavy byly zahájeny proslovem paní ředitelky, po kterém následovala prohlídka školy a dopoledne jsme uzavřeli slavnostním zasazením stromu před hlavní budovou našeho areálu. Pevně věříme, že tento strom bude budoucím žákům připomínat, že studují na škole s bohatou historií. Poděkování patří také panu učiteli Jaroslavu Satorie, který tento slavnostní akt připravil. Páteční odpoledne patřilo příchozím návštěvníkům a také bývalým zaměstnancům, kteří přišli zavzpomínat na svá pracovní léta, prohlédnout si změny, ke kterým v areálu školy došlo a společně posedět se současnými zaměstnanci.

Sobota nám přinesla volnější program, který byl doplněn o řemeslný jarmark, občerstvení, na kterém nemohla chybět točená zmrzlina, hudbu a mnoho dalších aktivit pro všechny věkové kategorie. Prohlídky školy, fotografií z historie, strojních dílen, truhlářských dílen a pokojů na domově mládeže doplnily program sobotního dopoledne a s dobrým pocitem jsme se loučili s posledními návštěvníky.

Díky precizní přípravě celé akce panem učitelem Františkem Melechovským a zástupcem ředitele Romanem Novotným jsme mohli příchozím návštěvníkům představit alespoň trochu z toho, co na naší škole děláme. Doufáme, že za dalších 50 let bude opět důvod k oslavám.